مقاله رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار
رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار تاريخچه : تاريخچه به كارگيري رويكرد رفتاري را مي توان به سه بخش تقسيم كرد. جزء اصلي رويكرد رفتاري شرطي سازي كلاسيك يا شرطي سازي پاسخگو نام دارد كه بر پاية كارهاي پاولف (1940) و هال ...
قیمت محصول : 10,000 تومان
خرید، دانلود و توضیح
1